Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

 

Bebuka lan Redaksi

 

Bab situs portal

 

Situs Portal Diaspora Jawa Sakdonya ngrembug babagan sejarahe lan kahanane sedulur-sedulur Jawa sing padha manggon lan urip utawa nggolek sandhang-pangan ing manca negara tegese sakjabane pulo Jawa, Indonesia. Bebarengan karo kuwi Ngumpulke Balung Pisah utawa ing jenemg liya Javanese Diaspora Event dianakake ing Yogyakarta, Indonesia. Sedulur Jawa sakdonya bisa ngumpul lan ngguyubi owahan Temu sedulur, Rembugan lan Pameran ing sakjerone paguyuban Ngumpulke Balung Pisah.

 

 

 

Undhangan istimewah
Javanese Diaspora Event III 17-23 April 2017
Ngumpulke Balung Pisah

 

 

 

 

Update situs portal 3-1-2017

 

Tulung-tinulung

Olehe nggawe lan ngiseni situs portal iki durung rampung. Sebabe olehe nggoleki informasi babagan pencare sedulur Jawa sakgonya lan nglumpuke informsi kuwi angel banget. Kudu ditlateni kanthi temen lan sabar uga. Sing ngerjani kuwi ya mung wong siji. Dadi rada kangelan sethithik. Iki ana undhangan: sapa wae sing padha gelem utawa bisa ngrewangi nyukupake situs portal iki mangga sesambungan karo bocah desa. Nanging kudu bisa nggagas lan nulis ing basa Jawa nganggo ejaan anyar. Yen ana kurange, ya ditambahi. Yen ana salahe ya dibenerake.

Mangga sesambungan liwat fesbuke bocah desa. Klik neng kene. 

 

 

 

Informasi susulan
Wong Jawa neng Guyana Prancis

 

Ing taun 1957 wong Jawa Suriname cacahe kira-kira 150 padha lunga saka Suriname menyang neng negara Guyana Prancis. Kuwi tangga negara Suriname sebelah tengen. Pengarepe grup kuwi asmane Untung Danoesastra. Bojone sing nomer loro uga melu lan putrine Ringghit Daniel lan Talèn Maria. Wargane grup kuwi padha manggon neng desa Sinnamary. Nganti seprene isih ana wong Jawa Suriname manggon neng desa kuwi. Uga eneng sing manggon neng ibu kothane Guyana Prancis sing diarani Cayenne.

Mangga niliki kaca Guyana Prancis lan undhangan melu ngiseni kaca iki 

 

 

 

 

Situs Portal
Diaspora Jawa Sakdonya

 

Iki Situs Portal Diaspora Jawa Sakdonya bab Ngumpulke Balung Pisah Javanese Diaspora Event, tegese Temu sedulur, Rembugan lan Pameran sing dianakake ing Yogyakarta, Indonesia. Minangka kanggo sedulur-sedulur Jawa lan sakketurunane kabeh ingendi wae sakdonya kene.  Ing situs web portal iki ana link-link sedulur Jawa lan sakketurunane saka negara-negara sing padha melu ngguyubi. Uga ana sejarahe sing dicatheti ing aneka kaca-kaca. Lan ana katrangan ing basa Landa uga lan ing basa Inggris.

Tembung diaspora iku tegese pencar. Diaspora Jawa kuwi ora mung pencare wong Jawa sakdonya, nanging transmigrasine wong tani Jawa saka tanah Jawa uga sing dimenyangake pulo-pulo Indonesia liya, kaya ta Sulawesi lan Sumatera. Sing istimewah kuwi ya sejarahe wong Jawa sing dimenyangake Suriname wiwit taun 1890 nganti taun 1939.

Isine situs iki

Link grup fesbuk

Overzicht
Overview

Bebuk lan Redaksi
Diaspora Jawa Sakdonya

Ngumpulke Balung Pisah (NBP)
NBP Komite Organisasi
NBP 1/2014
NBP 2/2015
NBP 3/2017

Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Kapuloan Kokos
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand
Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

DIASPORA JAWA SAKDONYA
Fb Javanese in the Universe
Fb Javanese around the World

INDONESIA
Majalah Basa Jawa Panyebar Semangat
Fb Jawa Tondano
Fb Jawa Deli-Sumatera
Fb Paguyuban Wong Jawa

AFRIKA KIDUL
Afrika Kidul

AUSTRALIA
Kerabat Jawa Australia
Kerabat Jawa Sydney

BRUNEI DARUSSALAM
Brunei Darussalam

GUYANA PRANCIS
Guyana Prancis

KALEDONIA ANYAR
Fb Jawa New Caledonia

KAPULOAN KOKOS
Kapuloan

LANDA
Fb Javanen in diaspora JID NL SR
Fb Javanese from Suriname

MADAGASKAR
Madagaskar

MALAYSIA
Fb Javanese Malaysians
Fb Anak Jawa Melaka
Fb AJMAL Anak Jawa Malaysia
Fb Anak Jawa Rengit
Fb Anak Johor (AJJ) Group
Fb Group Jowo
Fb Wak Jawa Cafe
Fb KOAJMIL Koop Anak Jawa Malaysia
Fb Laman Chat Anak Jawa Pontian
Fb Nyong Jowo Johor
Fb Javanese Club
Fb Konco-Konco Anak Jowo Selangor
Fb AJJ
Fb Jawa Kuala Lumpur (JAWIL)

MEKSIKO
Meksiko

SINGAPURA
Fb Javanese Singaporeans

SRI LANKA
Sri Lanka

SURINAME
Fb Javanen in diaspora JID NL SR
Fb Javanese from Suriname

THAILAND
Thailand

VIETNAM
Vietnam

 

 

Imigran Jawa neng Suriname, kira-kira taun 1932. Sumber foto Collectie Buku Bibliotheca Surinamica.

 

 

Sejarah-sejarah
Diaspora Jawa Sakdonya

 

Tembung diaspora iku tegese pencar. Lha diaspora Jawa iku ya pencare wong Jawa sakdonya. Neng situs kene iki dadine babagan sedulur Jawa sakdonya dirembug sakkuwat-kuwate. Sebab nggoleki informasine angel banget. Neng ngendi-endi wae eneng sedulur Jawa. Neng situs web iki aneka negara-negara sing ana sedulur Jawa dirembug: Afrika Kidul, Australia, Brunei Darussalam, Guyana Prancis, Indonesia, Kaledonia Anyar, Landa, Madagaskar, Meksiko, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Suriname, Thailand. Sing dirembug uga transmigrasine wong tani Jawa saka tanah Jawa sing dimenyangake pulo-pulo Indonesia liya wiwit taun 1950 nganti seprene.

 

Transmigrasi wong tani Jawa saka tanah Jawa menyang pulo-pulo Indonesia liya wiwit taun 1950

 

Wong tani Jawa dimenyangake utawa dipencarake neng pulo-pulo Indonesia liya. Kuwi diwiwiti ing taun 1950 saka Pamerintah Republik Indonesia. Akeh sedulur Jawa saka tanah Jawa manggon neng Sumatra.

Mangga diwaca terus neng kaca Diaspora Jawa Sakdonya

 

Migrasi wong Jawa saka tanah Jawa kapeksa utawa sakkarepe dhewe-dhewe menyang manca negara

 

Kapeksa utawa sakkarepe dhewe-dhewe sedulur Jawa saka tanah jawa padha manggon neng manca negara. Padha nggolek sandang-pangan sing luwih becik, sinau apa dhasare pikiran liya. Mangga diwaca terus neng:

Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Kapuloan Kokos
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand
Vietnam

 

Migrasi wong Jawa saka tanah Jawa kapeksa dadi kuli kontrak dimenyangake Suriname 1890 - 1940

 

Imigrasi Jawa nèng Suriname wiwit taun 1890 nganti taun 1890 suwéné. Cacahé kira-kira 33.000 sedulur Jawa saka Tanah Jawa. Sedulur Jawa kontrakan iku kudu nglakoni kontraké saksuwéné limang taun.

Mangga diwaca terus neng kaca Diaspora Jawa Sakdonya

 

Migrasi wong Jawa Suriname sakkarepe dhewe-dhewe menyang Landa lan aneka negara-negara

 

Sapa sing ora gelem bisa dadi wong tani neng Suriname apa yen ana kalonggaran balik menyang Indonesia. Ana grup sing diarani Grup Untung Danoesastro padha menyan neng Guyana Prancis. Uga akeh sing menyang neng Landa lan Amerika.

Mangga diwaca terus neng kaca Suriname

 

 

 

 

Javanese Diaspora Event
Ngumpulke Balung Pisah

 

Temu sedulur, Rembugan lan Pameran

 

Pre-Javanese Diaspora Network Event... 2014, Yogyakarta - Indonesia

 

Sedulur Jawa lan sakketurunane sakdonya kene ing jerone komunitas situsweb, grup-grup fesbuk, majalah lan sakpanunggalane saka Australia, Indonesia, Kaledonia Anyar, Landa, Malaysia, Singapura, Suriname, Thailand lan saka liya negara padha ngumpul dadi siji ing Ngumpulke Balung Pisah. Lokasine Temu sedulur, Rembugan lan Pameran Ngumpulke Balung Pisah kuwi ya kutha Yogyakarta, Indonesia. Sejarahe bisa diwaca ingisor kene (cekak) lan neng kaca Ngumpulke Balung Pisah.

 

Komite Organisasi

Ngumpulke Balung Pisah (NBP)
NBP Komite Organisasi
NBP 1/2014
NBP 2/2015
NBP 3/2017

Komite organisasi Ngumpulke Balung Pisah
Yogyakarta - Indonesia

Mangga diwaca terus neng kaca Ngumpulke Balung Pisah

Komite organisasi

Iki asmane warga-warga komite organisasi saka kiwa terus nengen: Nita, Singgih, Krishma, Jakiem, KPH Wironegoro, Giri, Indra, Estu, Hanny. Nyuwun sewu asmane dhewe-dhewe ora komplit.

 

 

 

Informasi neng Fesbuk

 

Informasi grup Fesbuk Javanese Diaspora Event
...edisi aneka basa-basa

Mangga tilik grup Fesbuk edisi aneka basa-basa... Klik neng kene

Informasi grup Fesbuk Javanese Diaspora Event
...edisi basa Landa

Mangga tilik grup Fesbuk edisi basa Landa... Klik neng kene 

 

 

 

 

Sing wis dianakake

 

Pre-Javanese Diaspora Event 2014
Yogyakarta-Indonesia

 

Ing taun 2014 Pre-Javanese Diaspora Event dianakake ing Yogyakarta, Indonesia. Paguyuban sing nganakake arane Jawa United, iku tegese paguyuban sing dadi siji acara gotong royong. Pengarepe mas Indra Priyadi.

Mangga diwaca terus neng kaca Temu sedulur, Rembugan lan Pameran Ngumpulke Balung Pisah... kaping 1

 

Javanese Diaspora Event 2015
Ngumpulke Balung Pisah 2015
Yogyakarta-Indonesia

 

Javanese Diaspora Event ping pindho nggawa jeneng Ngumpulke Balung Pisah.

Mangga diwaca terus neng kaca Temu sedulur, Rembugan lan Pameran Ngumpulke Balung Pisah... kaping 2

 

 

 

 

Suk kapan padha ngumpul maneh?
Taun 2017 tanggal 17-23 sasi April
Benteng Vredeburg
Yogyakarta-Indonesia

 

 

Javanese Diaspora Event ping telu bakal dianakake. Taun 2017 tanggal 17 - 23 sasi April ana Javanese Diaspora Event maneh. Sedulur Jawa sak-donya melu ngguyubi Temu sedulur, Rembugan lan Pameran Ngumpulke Balung Pisah neng kutha Yogyakarta, Indonesia.

Programahe kaya ngapa?

Mangga diwaca ingisor kene

Lokasi neng ngendi?

Neng Benteng Vredeburg

Apa ana informasi liya?

Nek ana informasi liya iku mesthi dicathet neng kaca kene.

Mangga diwaca terus neng kaca Temu sedulur, Rembugan lan Pameran Ngumpulke Balung Pisah... kaping 3

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka lan Redaksi
Ngumpulke Balung Pisah (NBP)
NBP Komite Organisasi
NBP 1/2014
NBP 2/2015
NBP 3/2017

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand