Overzicht  Overview

 

Kaca Bebuka  Ngumpulke Balung Pisah  Javanese Diaspora Event  BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya  Indonesia  Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

 

 

 

 

Kaca Bebuka...

 

Iki Situs Portal Diaspora Jawa Sakdonya uga bab Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah lan Temu Sedulur Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah - Javanese Diaspora Network Event - sing dianakake ing Yogyakarta, Indonesia.

Tembung diaspora iku tegese pencar. Diaspora Jawa kuwi ora mung pencare wong Jawa sakdonya, nanging transmigrasine wong tani Jawa saka tanah Jawa uga sing dimenyangake pulo-pulo Indonesia liya, kaya ta Sulawesi lan Sumatera. Sing istimewah kuwi ya sejarahe wong Jawa sing dimenyangake Suriname wiwit taun 1890 nganti taun 1939.

 

 

Imigran Jawa neng Suriname, kira-kira taun 1932. Sumber foto Collectie Buku Bibliotheca Surinamica.

 

Kabar istimewah saka redaksi situs

 

Under construction
Durung rampung

 

Olehe nggawe situs portal iki ya durung rampung. Sapa wae sing padha gelem utawa bisa ngrewangi nyukupake situs portal iki mangga sesambungan karo bocah desa. Alon-alon angger kelakon.

Mangga sesambungan liwat fesbuke bocah desa. Klik neng kene.

 

Update
Informasi susulan uga informasi anyar

 

Ing taun 1957 wong Jawa Suriname cacahe kira-kira 150 padha lunga saka Suriname menyang neng negara Guyana Prancis. Kuwi tangga negara Suriname sebelah tengen. Pengarepe grup kuwi asmane Untung Danoesastra. Bojone sing nomer loro uga melu lan putrine Ringghit Daniel lan Talèn Maria. Wargane grup kuwi padha manggon neng desa Sinnamary. Nagnti seprene isih ana wong Jawa Suriname manggon neng desa kuwi. Uga eneng sing manggon neng ibu kothane Guyana Prancis sing diarani Cayenne.

Mangga niliki kaca Guyana Prancis lan melu ngiseni kaca iki 

 

 

 

 

Situs Portal

 

Iki situs portal bab Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah lan Temu Sedulur Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah - Javanese Diaspora Network Event - sing dianakake ing Yogyakarta, Indonesia. Minangka kanggo sedulur-sedulur Jawa lan sakketurunane kabeh ingendi wae sakdonya kene. Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah kuwi ing cara Inggris diarani Javanese Diaspora Network Event.
Ing situs web portal iki ana link-link sedulur Jawa lan sakketurunane saka negara-negara sing padha melu ngguyubi. Uga ana sejarahe sing dicatheti ing aneka kaca-kaca. Lan ana katrangan ing basa Landa uga lan ing basa Inggris.

Isine situs iki

Link grup fesbuk

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Network Event
BanyuMili Jawa Suriname


Diaspora Jawa Sakdonya
Indonesia
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Kaledonia Anyar
Kapuloan Kokos
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand
Vietnam

 

 

 

DIASPORA JAWA SAKDONYA
Fb Javanese in the Universe
Fb Javanese around the World

INDONESIA
Majalah Basa Jawa Panyebar Semangat
Fb Jawa Tondano
Fb Jawa Deli-Sumatera
Fb Paguyuban Wong Jawa

AFRIKA KIDUL
Afrika Kidul

AUSTRALIA
Kerabat Jawa Australia
Kerabat Jawa Sydney

BRUNEI DARUSSALAM
Brunei Darussalam

GUYANA PRANCIS
Guyana Prancis

KALEDONIA ANYAR
Fb Jawa New Caledonia

KAPULOAN KOKOS
Kapuloan

LANDA
Fb Javanen in diaspora JID NL SR
Fb Javanese from Suriname

MADAGASKAR
Madagaskar

MALAYSIA
Fb Javanese Malaysians
Fb Anak Jawa Melaka
Fb AJMAL Anak Jawa Malaysia
Fb Anak Jawa Rengit
Fb Anak Johor (AJJ) Group
Fb Group Jowo
Fb Wak Jawa Cafe
Fb KOAJMIL Koop Anak Jawa Malaysia
Fb Laman Chat Anak Jawa Pontian
Fb Nyong Jowo Johor
Fb Javanese Club
Fb Konco-Konco Anak Jowo Selangor
Fb AJJ
Fb Jawa Kuala Lumpur (JAWIL)

MEKSIKO
Meksiko

SINGAPURA
Fb Javanese Singaporeans

SRI LANKA
Sri Lanka

SURINAME
Fb Javanen in diaspora JID NL SR
Fb Javanese from Suriname

THAILAND
Thailand

VIETNAM
Vietnam

Link situs liya

Link youtube Link aneka

Situsweb BanyuMili

Kudu diiseni... Kudu diiseni...

 

 

 

 

Diaspora Jawa Sakdonya

 

Tembung diaspora iku tegese pencar. Lha diaspora Jawa pencare wong Jawa sakdonya. Neng situs kene iki dadine babagan sedulur Jawa sakdonya. Neng ngendi-endi wae eneng sedulur Jawa. Neng situs web iki aneka negara-negara dirembug: Afrika Kidul, Australia, Brunei Darussalam, Guyana Prancis, Indonesia, Kaledonia Anyar, Landa, Madagaskar, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Suriname, Thailand. Sing dirembug uga transmigrasine wong tani Jawa saka tanah Jawa sing dimenyangake pulo-pulo Indonesia liya wiwit taun 1950 nganti seprene.

 

Transmigrasi wong tani Jawa saka tanah Jawa menyang pulo-pulo Indonesia liya wiwit taun 1950

 

Wong tani Jawa dimenyangake utawa dimencarakeneng pulo-pulo Indonesia liya. Kuwi diwiwiti ing taun 1950 saka Pamerintah Republik Indonesia. Akeh sedulur Jawa saka tanah Jawa manggon neng Sumatra.

Mangga diwaca terus neng kaca Diaspora Jawa Sakdonya

 

Migrasi wong Jawa saka tanah Jawa kapeksa utawa sakkarepe dhewe-dhewe menyang manca negara

 

Kapeksa utawa sakkarepe dhewe-dhewe sedulur Jawa saka tanah jawa padha manggon neng manca negara. Padha nggolek sandang-pangan sing luwih becik, sinau apa dhasare pikiran liya. Mangga diwaca terus neng:

Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand

 

Migrasi wong Jawa saka tanah Jawa kapeksa dadi kuli kontrak dimenyangake Suriname 1890 - 1940

 

Imigrasi Jawa nèng Suriname wiwit taun 1890 nganti taun 1890 suwéné. Cacahé kira-kira 33.000 sedulur Jawa saka Tanah Jawa. Sedulur Jawa kontrakan iku kudu nglakoni kontraké saksuwéné limang taun.

Mangga diwaca terus neng kaca Diaspora Jawa Sakdonya
Mangga diwaca terus neng kaca Suriname

 

Migrasi wong Jawa Suriname sakkarepe dhewe-dhewe menyang Landa lan aneka negara-negara

 

Sapa sing ora gelem bisa dadi wong tani neng Suriname apa yen anakalonggaran balik menyang Indonesia. Ana grup sing diarani Grup Untung Danoesastro padha menyan neng Guyana Prancis. Uga akeh menyang neng Landa lan Amerika.

Mangga diwaca terus neng kaca Diaspora Jawa Sakdonya
Mangga diwaca terus neng kaca Suriname

 

 

 

 

Pre-Javanese Diaspora Network Event... 2014, Yogyakarta - Indonesia

 

Javanese Diaspora Network Event Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah

 

Sedulur Jawa lan sakketurunane sakdonya kene ing jerone komunitas situsweb, grup-grup fesbuk, majalah lan sakpanunggalane saka Australia, Indonesia, Kaledonia Anyar, Landa, Malaysia, Singapura, Suriname, Thailand lan saka liya negara padha ngumpul dadi siji ing Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah. Lokasine Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah kuwi ya kutha Yogyakarta, Indonesia. Sejarahe paguyuban bisa diwaca ingisor kene (cekak) lan neng kaca Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah.

 

Admin lan komite organisasi

 

Admin lan komite organisasi Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah neng Yogyakarta - Indonesia. Lokasine Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah uga neng Yogyakarta.

Mangga diwaca terus neng kaca Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah

Informasi grup Fesbuk Javanese Diaspora Network Event
...edisi aneka basa-basa

Mangga tilik grup Fesbuk edisi aneka basa-basa... Klik neng kene

Informasi grup Fesbuk Javanese Diaspora Network Event
...edisi basa Landa

Mangga tilik grup Fesbuk edisi basa Landa... Klik neng kene

Poto komite organisasi

Iki asmane warga-warga komtite organisasi saka kiwa terus nengen: Nita, Singgih, Krishma, Jakiem, KPH Wironegoro, Giri, Indra, Estu, Hanny. Nyuwn sewu asmane dhewe-dhewe ora komplit.

 

Pre-Javanese Diaspora Network Event
Yogyakarta-Indonesia 2014

 

Ing taun 2014 Pre-Javanese Diaspora Event dianakake ing Yogyakarta, Indonesia. Paguyuban sing nganakake arane Jawa United, iku tegese paguyuban sing dadi siji acara gotong royong. Pengarepe mas Indra Priyadi.

Mangga diwaca terus neng kaca Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah

 

Javanese Diaspora Network Event
Yogyakarta-Indonesia 2015

 

Javanese Diaspora Event ping pindho nggawa jeneng Ngumpulke Balung Pisah.

Mangga diwaca terus neng kaca Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah

 

Suk kapan ana kumpulan maneh?
Taun 2017 tanggal 17-23 sasi April

Javanese Diaspora Network Event ping telu bakal dianakake. Taun 2017 tanggal 17 - 23 sasi April ana kumpulan Javanese Diaspora Network Event maneh. Sedulur Jawa sak-donya melu ngguyubi Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah neng kutha Yogyakarta, Indonesia.

Programahe kaya ngapa?

Durung ana programahe, isih dirembug.

Lokasi neng ngendi?

Neng Musem Nasional Jogja

Ana informasi liya?

Nek ana informasi liya iku mesthi dicathet neng kaca kene.

 

 

Kolofon

Disain Situsweb lan Grafis
Research lan Redaksi

Bocah Desa Bakkie, Suriname

Urunan

Situs portal diasporajawa.net iki urunane BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname. Actifitas iku lekas wiwit taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Diaspora Jawa Sakdonya
Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Network Event

BanyuMili Jawa Suriname

Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand