Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

Pre-Javanese Diaspora Network Event... 2014, Yogyakarta - Indonesia

 

 

Ngumpulke Balung Pisah

 

Sedulur Jawa lan sakketurunane sakdonya kene ing jerone komunitas situsweb, grup-grup fesbuk, majalah lan sakpanunggalane saka Australia, Indonesia, Kaledonia Anyar, Landa, Malaysia, Singapura, Suriname, Thailand lan saka liya negara padha ngumpul dadi siji ing Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah. Lokasine Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah kuwi ya kutha Yogyakarta, Indonesia. Sejarahe paguyuban bisa diwaca ingisor kene (cekak) lan neng kaca Paguyuban Ngumpulke Balung Pisah.

 

Taun 2017 tanggal 17-23 sasi April
Yogyakarta-Indonesia

 

Javanese Diaspora Event ping telu bakal dianakake. Taun 2017 tanggal 17 - 23 sasi April ana kumpulan Javanese Diaspora Event maneh. Sedulur Jawa sak-donya melu ngguyubi Temu sedulur, Rembugan lan Pameran Ngumpulke Balung Pisah neng kutha Yogyakarta, Indonesia.

Programahe kaya ngapa?

Mangga diwaca ingisor kene

Lokasi neng ngendi?

Neng Museum Nasional Jogja

Apa ana informasi liya?

Nek ana informasi liya iku mesthi dicathet neng kaca kene.

 

 

 

Nyuwun pangapura basa Jawa ora dianggo ing sakjorone programmah iki lan ing pratelan ingisore uga... (Redaksi situs portal iki)

 

 

 

 

 

 

 

Under construction
Durung rampung olehe nulis sejarahe paguyuban lan sejarahe kumpulan

 

Temu sedulur, Rembugan lan Pameran ing Yogyakarta diwiwiti ing taun 2014. Grup sing nganakake kumpulan kwui isih nganggo jeneng in basa Inggris, Jawa United. Terus ing taun 2015 diganti ing Ngumpulke Balun Pisah

 

Pre-Javanese Diaspora Event
Yogyakarta-Indonesia 2014

 

Ing taun 2014 Pre-Javanese Diaspora Event dianakake ing Yogyakarta, Indonesia. Paguyuban sing nganakake arane Jawa United, iku tegese paguyuban sing dadi siji acara gotong royong. Pengarepe mas Indra Priyadi.

 

Javanese Diaspora Event
Yogyakarta-Indonesia 2015

 

Javanese Diaspora Event ping pindho nggawa jeneng Ngumpulke Balung Pisah.

 

 

 

 

Javanese Diaspora Event 2017
Ngumpulke Balung Pisah 2017
Tanggal 17-23 sasi April
Yogyakarta, Indonesia

 

Javanese Diaspora Event ping telu bakal dianakake. Taun 2017 tanggal 17 - 23 sasi April ana kumpulan Javanese Diaspora Event maneh. Sedulur Jawa sak-donya melu ngguyubi Temu Sedulur, Rembugan lan Pameran Ngumpulke Balung Pisah neng kutha Yogyakarta, Indonesia.

Programahe kaya ngapa?

Mangga diwaca ingisor kene

Lokasi neng ngendi?

Neng Museum Nasional Jogja

Apa ana informasi liya?

Nek ana informasi liya iku mesthi dicathet neng kaca kene.

 

 

 

Nyuwun pangapura basa Jawa ora dianggo ing sakjorone programmah iki lan ing pratelan ingisore uga... (Redaksi situs portal iki)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand